Salarisadministratie Grafisch

Sector indeling is 009 Grafische industrie.

Er zijn twee sectorpremies. Één sectorpremie voor de grafische industrie exclusief fotografen en één sectorpremie voor grafische industrie fotografen.

Cao’s: Grafimedia en Dagbladjournalisten

Pensioenuitvoering wordt geregeld door PGB:
Website http://www.pensioenfondspgb.nl.

Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • PGB
  • FWG
  • SGB
  • ASF (Hardheid, Opleiding, Werkregeling, Gezondheidszorg)

Grondslag voor de pensioenberekening is al het werkelijk verdiende totale brutoloon inclusief alle toeslagen. Voor de dagblad journalisten is de grondslag voor de FWG: 12 x vaste fulltime bruto maandsalaris januari + inconveniëntietoeslag + managementtoeslag + vakantietoeslag. De SGB en ASF hebben als grondslag het SVW loon.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een dagfranchise en een maximumloon. Over de SGB dient eindheffing berekend te worden conform de spaarloonregeling.

Nieuwsgierig geworden?