Salarisadministratie Bouwmaterialen

Sector indeling is 041 Groothandel I

Cao: Handel in bouwmaterialen

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen
Website www.bpfhibin.nl.

Vanaf 2011 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.

Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • Pensioen
  • Sociaal fonds FCB

Grondslag voor de pensioenberekening is het vaste jaarsalaris op 1 januari inclusief 8% vakantiegeld en overige vaste toeslagen van structurele aard.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een maximumloon en franchise.

Nieuwsgierig geworden?