Salarisadministratie Bouw

Sector indeling is 003 Bouwbedrijf

Cao’s:

 • Bouwnijverheid
 • Mortel- en Morteltransportondernemingen
 • Natuursteen
 • Timmerfabrieken en industrie
 • Dakbedekkingbedrijven.
 • Afbouw (valt onder een andere sector)

De pensioenregelingen van het bouwbedrijf worden verzorgd door APG.

https://pensioenaangifte.apg.nl/

http://www.administratienet.nl.

Er zijn twee sectorpremies. Een premiegroep kort, voor personeel wat een arbeidscontract heeft korter als een jaar. En een premiegroep lang, voor personeel met een arbeidscontract van één jaar en langer.

Bouw specifiek: Met ingang van 1 januari 2006 is het Tijdspaarfonds in werking getreden. Vanaf die datum zijn werkgevers gehouden om het loon tijdens vakantie- en feestdagen aan werknemers door te betalen. In principe zullen de volgende bronnen verplicht in het Tijdspaarfonds gestort worden:

 • De waarde van 5 bovenwettelijke vakantiedagen bij fulltime dienstverband
 • De waarde van 10 atv-dagen bij een fulltime diensverband
 • De waarde van 3 kort verzuimdagen bij een fulltime dienstverband
 • 8% vakantietoeslag

Door de werknemer kan er gekozen worden om periodiek 45% van de waarde netto uit te keren.
Ook het UTA personeel kan vrijwillig mee doen aan het tijdspaarfonds.

Er is een DO&R, de Discontinuiteitsregeling Overwerk en Reisuren (TSF). De toepassing is zeldzaam maar wordt door Salariszaken wel beheerst.

De aanlevering van pensioengegevens gaat automatisch middels periodiek insturen van een pensioenaangifte.
Er zijn vele fondsen en sociale fondsen voor de onderscheidenlijke bedrijfstakken. Wij noemen er hier een paar:

 • Bpfbouw Middelloon
 • Bpfbouw 55-
 • VPVUT 55+
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen
 • SAB
 • Opleidings- en ontwikkelingsfonds.

Grondslag voor de pensioenberekening is brutoloon incl. prestatietoeslag
Voor de berekening van het pensioenpremie kan men de rekenregels van APG volgen (zie http://www.administratienet.nl).

Nieuwsgierig geworden?