Sector indeling: 053 Bewakingsondernemingen

Cao: Cao Particuliere beveiliging

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging
Website: www.beveilingspensioen.nl.

Vanaf 2012 gaat de aanlevering door SalarisZaken automatisch via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.

Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • Pensioen
  • Pensioen Aspirantenregeling
  • SOBB
  • (S)FBA
  • SFPB

 

Grondslag voor de pensioenberekening is het vaste jaarsalaris op 1 januari inclusief 8% vakantiegeld
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een maximumloon en franchise.

Meer informatie of een offerte? Bel 088-5812333.

 

Loonadministratie Beveiliging