Salarisadministratie Betonproducten

Sector indeling: 048 Steen- Cement- Glas- en Keramische industrie

Cao: Betonproductenindustrie

Pensioenuitvoering wordt geregeld door Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie.
Website www.betonpensioen.nl

Vanaf 2012 gaat de aanlevering door SalarisZaken automatisch via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.

Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • pensioen 1950+
  • pensioen -1950 basis
  • pensioen -1950 boven
  • vut

Grondslag voor de pensioenberekening is het bruto vast jaarsalaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon.

Nieuwsgierig geworden?