Salarisadministratie Bakkers

Sector indeling is 013 Bakkerijen

Cao: Cao bakkersbedrijven

Pensioenuitvoering wordt geregeld door bedrijfspensioenfonds voor het bakkersbedrijf
Website: www.bakkerspensioen.nl.

Pensioenaanlevering via het werkgeversportaal op www.bakkerspensioen.nl.

Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • pensioen voor 1950
  • pensioen na 1950
  • sociaal fonds

Grondslag voor de pensioenberekening is het SVW-loon inclusief bijzondere beloningen.

Voor de berekening van het pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een maximumloon.

Nieuwsgierig geworden?