Salarisadministratie Architecten

Sector indeling is 044 Zakelijke dienstverlening II.

Cao: Cao Architecten

Pensioenuitvoering wordt geregeld door het pensioenfonds Architectenbureaus
Website Pensioenfonds Architectenbureaus www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl.

Pensioenaanlevering gaat tot en met 2017 via de Pensioenaangifte van Syntrus Achmea. Vanaf 2018 gaan de gegevens via de pensioenaangifte naar APG.

https://pensioenaangifte.apg.nl/

Fondsen van het pensioenfonds zijn: Pensioen, vut en SFA.
Grondslag voor de pensioenberekening is het vaste loon op 1 januari, 8% vakantietoeslag en schriftelijk overeengekomen, vaste jaarlijkse uitkeringen, zoals de 13de maand en tantième. Die grondslagberekening zal per 1 januari 2018 wijzigen.
Voor de berekening van de pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon

Er is een sociaal fonds voor Architecten.

Nieuwsgierig geworden?