Salarisadministratie Apotheken

Sector indeling is 035 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

Cao: Cao Apotheken

Pensioenuitvoering wordt geregeld door PMA (pensioenfonds medewerkers apotheken).
website PMA: www.pma-pensioenen.nl.

Pensioen aanlevering middels mutatieformulieren welke zijn aan te vragen bij premie@pma-pensioenen.nl.

Fondsen van het pensioenfonds zijn:

  • PMA pensioen incl. nabestaande penioen,
  • PMA pensioen excl. nabestaande pensioen,
  • SRMA-premie
  • SBA-Premie

Grondslag voor de pensioenberekening is het brutosalaris, inclusief prestatie- en diplomatoeslag, doch exclusief vakantiegeld en bijdrage levensloop. Voor de berekening van de pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise.

Er is premie verschuldigd vanaf 20 jaar. Er zijn verschillende regelingen voor werknemers geboren voor en na 1950. Er kan gekozen worden voor nabestaandenpensioen.

Voor de Cao Gezondheidscentra kunnen afwijkende premies gelden.

Nieuwsgierig geworden?