Salarisadministratie Agrarisch / Landbouw

Sector indeling is 001 Agrarisch bedrijf
Er zijn twee sectorpremies. Een premiegroep kort, voor personeel wat een arbeidscontract heeft korter dan een jaar. En een premiegroep lang, voor personeel met een arbeidscontract van één jaar en langer.

Cao’s: Landbouwwerktuigen en Exploiterende Ondernemingen (Cao LEO), Cao Glastuinbouw, Cao Open teelten, Cao Dierhouderij, Cao Paddestoelen.

Onderdelen van landbouw zijn: Bedrijfsverzorging, Boom, Bos en Natuur, Dier, Glastuinbouw, GroenvoerDrogerij, Groothandel Bloembollen, Groothandel Bloemen, Hovenier, Landbouw, Loonwerk, Paddestoelen, Tuinbouw en Varkensverbetering. Voor elke bedrijfstak is een apart fonds Arbeidsmarktbeleid.

Pensioen uitvoering wordt geregeld door Colland.
Website colland: www.colland.nl en www.bplpensioen.nl.
De pensioenaanlevering dient periodiek aangeleverd te worden middels een PLO (periodieke loon opgave)
Fondsen van het pensioenfonds zijn: BPL, diverse Sazas premie’s , vut, overbruggingsfonds, en arbeidsmarktbeleid.
Grondslag voor de Pensioenberekening is het SVW-loon plus BTER premies.
Voor de berekening van de pensioenpremie dient er rekening gehouden te worden met een franchise en maximumloon, alsmede met een minimumdagloon. Voor de berekening van franchise en minimum gaat Colland uit van zg. BPLdagen. Dat zijn niet de loondagen maar dat is een verhouding tussen gewerkte uren en weekuren. Op www.bplpensioen.nl vindt u bij Werkgever > Premies een voorbeeld.

Vanaf 2011 worden verloningsgegevens door Salariszaken automatisch aangeleverd via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.

Tabak valt onder sector 2 maar wordt wel door Colland uitgevoerd.

Nieuwsgierig geworden?