Zorgbonus: voorwaarden, aanvraag en verwerking in de salarisadministratie

Zorgbonus: voorwaarden, aanvraag en verwerking in de salarisadministratie

14 oktober 2020 Nieuws
CAO VVT

Een zorgaanbieder kan vanaf 1 oktober 2020 voor een zorgprofessional een netto zorgbonus aanvragen bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dit geldt voor zorgprofessionals die in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de COVID-19 uitbraak. Een speciale afdeling binnen het ministerie die bevoegd is met het verwerken van subsidieaanvragen, gaat alle aanvragen verwerken.

Naast de bonus ontvangt de zorgaanbieder een bedrag waarmee hij de verschuldigde belasting kan betalen.

Werknemers
Voor werknemers wijst de werkgever het bedrag van de bonus aan als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.Betaalt een zorgaanbieder de bonus aan een derde, dan betaalt hij een eindheffing van 75%.

Hij moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

De zorgaanbieder stelt de derde ervan op de hoogte dat hij de verschuldigde heffing door middel van eindheffing afdraagt. Deze schriftelijke mededeling is vormvrij.Hij houdt een afzonderlijke administratie bij waaruit blijkt aan wie hij de bonus heeft uitbetaald.

Aanvraag
Vanaf 1 oktober tot en met 29 oktober 2020 kan de zorgaanbieder de subsidie aanvragen. Hiervoor gebruikt hij het online aanvraagformulier op dus-i.nl/bonus.

Uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt de zorgaanbieder een beslissing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorwaarde is dat hij de aanvraag tijdig, correct en volledig heeft ingediend.