Ziek tijdens je vakantie? Meld het bij je werkgever!

Ziek tijdens je vakantie? Meld het bij je werkgever!

20 augustus 2018 Nieuws

Ziek worden op vakantie is natuurlijk heel vervelend. Meld je altijd meteen ziek bij je werkgever. De dagen die je ziek bent gaan niet ten koste van je verlofsaldo. Ziekmelden doe je via de standaardprocedure. De meeste bedrijven hebben een verzuimprotocol waarin staat hoe en bij wie je je ziek moet melden. Meestal zal dit je leidinggevende zijn. Zorg er altijd voor dat je je ziekmelding tijdens vakantie goed kunt onderbouwen. Laat je daarom onderzoeken door een arts en vraag om een doktersverklaring.

Blijf bereikbaar
Zorg dat je tijdens je vakantie bereikbaar blijft voor je werkgever. Geef dus je vakantieadres door, en hoe je te bereiken bent. Word je tijdens je vakantie weer beter, geef dit dan ook direct door aan je werkgever. Deze kan je dan weer beter melden.

Vakantiedagen tijdens ziekte
Over de dagen dat je ziek bent, mag je werkgever geen vakantiedagen inhouden. Kijk na je vakantie dus goed of je werkgever het juiste aantal vakantiedagen heeft ingehouden.

In sommige gevallen gaan de ziektedagen wel ten koste van je verlofsaldo:

  • Als hierover afspraken staan in je cao, je contract of het bedrijfsreglement (verzuimprotocol).
  • Als schriftelijk is vastgelegd dat je werkgever vakantiedagen mag inhouden als je ziek wordt tijdens je vakantie. Dan mag hij dit afschrijven van je bovenwettelijke vakantiedagen.
  • Als je zelf toestemming geeft om ziektedagen af te trekken van je vakantiedagen.