Wil je meer informatie over de werkkostenregeling? Download nu onze whitepaper!

Wil je meer informatie over de werkkostenregeling? Download nu onze whitepaper!

9 juni 2020 Nieuws

Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder voor iedereen en dit leidde vaak tot discussie met de Belastingdienst en tot jurisprudentie. Vervolgens kwam de overheid met nieuwe (reparatie)wetgeving.

Na een overgangsregeling van enkele jaren, waarin werkgevers konden kiezen tussen de bestaande wetgeving en de nieuwe werkkostenregeling, is sinds 1 januari 2015 het toepassen de werkkostenregeling verplicht. In deze whitepaper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat je er in de praktijk mee aan de slag kunt. Wij gaan in deze whitepaper uit van de regelingen zoals deze nu zijn bepaald voor 2020.

Eenmalige en tijdelijke verhoging vrije ruimte 2020 in verband met Corona
Als een van de maatregelen om werkgevers financieel te compenseren voor de gevolgen van de corona crisis zal voor het jaar 2020 de vrije ruimte worden verhoogd naar 3% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het meerdere van de fiscale loonsom blijft 1,2% gehandhaafd.

.