Whk beschikkingen 2021 verzonden

Whk beschikkingen 2021 verzonden

8 december 2020 Nieuws

Vanaf 5 december verstuurt de Belastingdienst de brieven Werkhervattingskas (Whk) 2021. Alleen werkgevers ontvangen deze brief. In de brief staan de percentages voor de gedifferentieerde premie Whk.

Middelgrote en grote werkgever
Een grote of middelgrote werkgever ontvangt een beschikking Whk. Voor een grote werkgever stelt UWV de gedifferentieerde premie Whk individueel vast. Voor een middelgrote werkgever neemt UWV een gewogen gemiddelde van het individuele premiepercentage en het sectorale premiepercentage. Een werkgever is een middelgrote werkgever als het premieloon in 2019 meer was dan € 346.000 en maximaal € 3.460.000. Bij een premieloonsom van meer dan € 3.460.000 is sprake van een grote werkgever.

Kleine werkgever
Een kleine werkgever ontvangt een mededeling Whk. Voor kleine werkgevers stelt UWV de gedifferentieerde premie per sector vast. Weet u onder welke sector een kleine werkgever valt? Dan kunt u zelf de percentages Whk opzoeken in de Staatscourant.

Een werkgever is een kleine werkgever als het premieloon in 2019 maximaal € 346.000 was.

Meer informatie over de verwerking in ons systeem vind je op deze pagina.