Wettelijke verhoging te laat uitbetalen salaris

Wettelijke verhoging te laat uitbetalen salaris

14 augustus 2014 Nieuws

Sinds 1 augustus kunt u geen salarissen meer overmaken naar rekeningnummers die niet SEPA-proof zijn. Per die datum zijn de banken namelijk gestopt met het automatisch omzetten van oude, korte rekeningnummers naar een 18-cijferig IBAN.
De overstap van uw onderneming op SEPA moest vóór 1 augustus voltooid zijn. Is dit niet het geval, dan loopt u het risico dat uw onderneming salarissen te laat uitbetaalt. In dat geval loopt u al snel tegen extra kosten aan.
De werknemer kan in dat geval een wettelijke verhoging vorderen. Deze wettelijke verhoging geldt voor al het achterstallige vaste loon in geld en bedraagt op de vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste werkdag dat u te laat betaalt telkens 5% van het loon. Heeft u het loon daarna nog niet betaald, dan is de boete voor de volgende werkdagen 1% per werkdag. De verhoging bedraagt maximaal 50% van het achterstallige brutoloon, maar de rechter kan deze wel matigen.
Naast deze vertragingsvergoeding bent u ook nog wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige loon én de verhoging. De wettelijke rente voor transacties met werknemers bedraagt in 2014 3%.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *