Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen op 1 juli

Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen op 1 juli

8 juni 2016 Nieuws

Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2015? Dan moeten zij deze vóór 1 juli 2016 opnemen. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij een dienstverband wordt beëindigd.

In de volgende gevallen vervallen de niet opgenomen vakantiedagen pas na 5 jaar:

  • Als de werknemer niet in staat was de vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat hij daarvoor te ziek was. Of omdat de werkgever het de werknemer onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen;
  • Als hij vakantiedagen vóór 1 januari 2012 heeft opgespaard;
  • Als hij bovenwettelijke vakantiedagen heeft. vakantiedagen die bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen.

 
U rekent 5 jaar na het kalenderjaar van de opbouw van de vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is 4 keer het aantal uren dat iemand per week werkt.

De werknemer moet elk jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. De werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Zieke werknemer
Ook als een werknemer ziek is, heeft hij recht op vakantie. De werkgever moet toestemming geven als de werknemer vakantiedagen wil opnemen terwijl hij ziek is.

Als iemand (gedeeltelijk) ziek is, loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door.  Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte kunnen andere afspraken staan in de arbeidsovereenkomst of cao.

Uitbetalen
Bovenwettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, mag hij door de werkgever laten afkopen. De werkgever en de werknemer kunnen elkaar hier niet toe verplichten. Wettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, mag hij niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van het contract is dit wel toegestaan.