Werkwijzer Poortwachter geactualiseerd

Werkwijzer Poortwachter geactualiseerd

30 juni 2021 Nieuws
CAO VVT

Het UWV heeft een geactualiseerde versie van de ‘Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd. Hierin lees je hoe het UWV de geleverde re-integratie-inspanningen beoordeelt in het 1e en 2e ziektejaar van een werknemer.

In deze versie is de tekst in hoofdstuk 6 over de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever aangepast. Daarnaast heeft het UWV de informatie over verlof uitgebreid in paragraaf 5.12.

In de werkwijzer vind je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

Bekijk de ‘Werkwijzer Poortwachter‘ hier.