Vergoedingen voor thuiswerken in coronatijd

Vergoedingen voor thuiswerken in coronatijd

14 april 2020 Nieuws

Thuiswerken als gevolg van de corona-crisis is in veel bedrijven noodzakelijk geworden. Het is mogelijk werknemers bepaalde zaken onbelast te vergoeden/verstrekken. Denk aan vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een laptop of een smartphone. Dergelijke apparatuur mag je onder de werkkostenregeling onbelast vergoeden (gerichte vrijstelling) als het materiaal voldoet aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium. Dit is het geval als:

  • de voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;
  • hij de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer;
  • de werknemer de voorziening moet teruggeven of de restwaarde van deze voorziening aan de werkgever moet betalen als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking.

Geeft de werknemer de voorziening niet terug, dan moet de werkgever de (restwaarde van de) voorziening tot het loon rekenen. De werkgever mag dit loonbestanddeel ook als eindheffingsloon aanwijzen (onderbrengen in de vrije ruimte).