VAR 2014 ook eerste maanden 2015 geldig

VAR 2014 ook eerste maanden 2015 geldig

22 juli 2014 Nieuws

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van 2014 kan ook gebruikt worden in de eerste maanden van volgend jaar.  Een verzoek voor een VAR voor het jaar 2015 hoeft dan ook niet te worden gedaan. Om te voorkomen dat onzekerheid bij de gebruikers van de VAR en een massale toeloop bij de Belastingdienst (waaronder de Belasting Telefoon) ontstaat, is het nodig dat de Belastingdienst de laatste week van juli en de maand augustus benut voor de communicatie hierover. De verlengde geldigheidsduur heeft alles te maken met het nog in te dienen wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever voor de juistheid van de VAR-aanvraag wordt geregeld. Wiebes verwacht dit wetsvoorstel eind augustus naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Op dit moment wordt nog intern onderzocht of het mogelijk is dat de aanvrager bij het invullen van de webmodule duidelijk kan worden gemaakt waar de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid voor moet aanvaarden. Het is echter niet de bedoeling dat daarmee de bouw van de webmodule vertraging oploopt. In de loop van augustus is duidelijk of dit kan en zo nee, of en welk alternatief mogelijk is.

Datum:  22-7-2014

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *