Vanaf 2017 kunnen werkgevers profiteren van het lage-inkomensvoordeel

Vanaf 2017 kunnen werkgevers profiteren van het lage-inkomensvoordeel

9 november 2016 Nieuws

Per 1 januari 2017 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) geïntroduceerd. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden.

Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.
De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch uit aan de werkgever. Daar hoeft een werkgever geen aanvraag voor in te dienen.
Het LIV wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

rijksoverheid-salariszaken-administratie-uitbesteden