Vanaf 1 januari 2020 aanduiding ‘tijdelijk’ of ‘vast’ op loonstrook

Vanaf 1 januari 2020 aanduiding ‘tijdelijk’ of ‘vast’ op loonstrook

18 juli 2019 Nieuws

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt per 1 januari 2020 een flinke berg administratieve rompslomp met zich mee. De inhoud van de loonstroken van alle werknemers – nieuwe én bestaande – moeten dan namelijk worden uitgebreid. Wat staat er te gebeuren? Het type arbeidsovereenkomst dat de werknemer heeft moet met ingang van 2020 op de loonstrook worden aangegeven. De reden hiervoor is dat vanaf 2020 gerekend moet worden met een lage of hoge WW-premie. De WW-premie is dan onder andere afhankelijk van een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst. Om dit nieuwe systeem beter te kunnen handhaven, moet je vanaf 1 januari 2020 de aard van de arbeidsovereenkomst op de loonstrook vermelden. Hierdoor moeten meerdere extra gegevens in de loonaangifte worden opgenomen.

Regeldruk
De nieuwe eis zorgt zoals aangegeven voor behoorlijk wat administratieve rompslomp. Bij elke nieuwe arbeidsovereenkomst moet in de salarisadministratie/loonaangifte worden aangegeven of er sprake is van een oproepovereenkomst of niet, of deze wel of niet schriftelijk is overeengekomen en of de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is. Dit moet ook bij alle bestaande werknemers worden beoordeeld en indien nodig worden aangepast.

Ons advies is dan ook tijdig te starten met de inventarisatie van de bestaande medewerkers, zeker wanneer er sprake is van veel werknemers. Vóór de eerste loonaangifte in 2020 moeten de juiste gegevens worden vastgelegd! Per 1 januari 2020 is de verplichting namelijk een feit.

Fraude
Als er te weinig WW-premie wordt afgedragen, bijvoorbeeld doordat er in de loonaangifte een vast contract wordt doorgegeven, maar op de loonstrook aan de werknemer een tijdelijk contract heeft vermeld, kan er (opzettelijk) verkeerde informatie verstrekt zijn. Er kan dan sprake zijn van valsheid in geschrifte waarvoor bedrijven strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bovendien zullen in voorkomende gevallen naheffingen en eventuele boetes voor de hogere WW-premie worden opgelegd. Het was en is dan ook erg belangrijk de gegevens zorgvuldig in de salarisadministratie vast te leggen.

Advies en/of ondersteuning
Hebt je advies en/of ondersteuning bij dit vraagstuk nodig? Neem gerust contact met ons op via info@salariszaken.nl of via 088-5812333