Uitleg tabel bijzondere beloningen

Uitleg tabel bijzondere beloningen

11 mei 2020 Nieuws

De meeste werknemers krijgen in deze periode hun vakantiegeld uitbetaald. Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te voorkomen dat de werknemer na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting onverwacht inkomstenbelasting moet betalen, omdat hij/zij hoger uitkomt en er dus maandelijks teveel loonheffingskorting is ingehouden, is er een zogenaamd verrekeningspercentage in het leven geroepen. Een soort correctiefactor om de loonbelasting en de inkomstenbelasting beter op elkaar aan te laten sluiten.

Het percentage wordt eventueel opgesplitst in 2 delen. Bestaande uit het ‘standaard tarief’ en het ‘verrekeningspercentage’.  In de tabellen van 2020 zijn er percentages opgenomen om dit grotendeels te compenseren. Zie kolom “verrekeningspercentage loonheffingskorting” in onderstaande tabel: Met een inkomen tussen de € 20.712 en € 106.493 betaalt men meer belasting over bijzondere beloningen. Voor de lagere inkomens is een uitzondering gemaakt. Mensen met een inkomen tussen € 7.850 en € 10.714 bruto betalen 2,81% minder. En indien men tussen € 10.715 en € 19.844 bruto verdient, dan is het verrekeningspercentage van 28,81% van toepassing. Voor deze groep komt het percentage bijzonder tarief op 8,54% uit.

Klik op de tabel om de te tabel te openen/downloaden

Let op: de loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Indien er achteraf blijkt dat er teveel is ingehouden dan wordt dit terugbetaald in de aangifte inkomstenbelasting.