Uitleg tabel bijzondere beloningen 2017

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2017

14 maart 2017 Nieuws

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te voorkomen dat de werknemer na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting onverwacht inkomstenbelasting moet betalen, omdat hij/zij hoger uitkomt en er dus maandelijks teveel loonheffingskorting is ingehouden, is er een zogenaamd verrekeningspercentage in het leven geroepen. Een soort correctiefactor om de loonbelasting en de inkomstenbelasting beter op elkaar aan te laten sluiten.

Het percentage wordt eventueel opgesplitst in 2 delen. Bestaande uit het ‘standaard tarief’ en het ‘verrekeningspercentage’.
In de tabellen van 2017 zijn er percentages opgenomen om dit grotendeels te compenseren. Zie kolom “verrekeningspercentage loonheffingskorting” in onderstaande tabel:
Met een inkomen tussen de € 19.983 en € 131.730 betaalt men meer belasting over bijzondere beloningen. Voor de lagere inkomens is een uitzondering gemaakt.
Mensen met een inkomen tussen € 6.482 en € 10.054 bruto betalen 1,77% minder.
En indien men tussen € 10.054 en € 18.620 bruto verdient, dan is het verrekeningspercentage van 28,32% van toepassing. Voor deze groep komt het percentage bijzonder tarief op 8,23% uit.


Klik op de afbeelding om de tabel te openen. Rechts bovenaan is het kruisje om af te sluiten.

Wij passen de bijzondere tarief percentages automatisch toe naar aanleiding van het fiscaal jaarloon vorig jaar.

 

Datum: 14 maart 2017