Transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding bij ontslag

18 augustus 2017 Nieuws

Is een werknemer 2 jaar of langer in dienst geweest en had hij een vast of tijdelijk contract? Dan krijgt hij een vergoeding bij ontslag. Die krijgt hij ook als het contract niet wordt verlengd. Voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Deze vergoeding heet de transitievergoeding.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat hij in dienst is geweest. De vergoeding is maximaal € 77.000. Behalve als een werknemer meer dan € 77.000 per jaar verdient, dan is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Wilt u een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding? Vul dan de rekentool transitievergoeding in. Er is een tool voor werknemers en een tool voor werkgevers. In de brochure over de transitievergoeding vindt u ook een aantal rekenvoorbeelden.

Let op: de transitievergoeding geeft een idee. De werkelijke vergoeding kan anders uitvallen. Tevens kunnen er in cao’s afwijkende afspraken staan.

 

Transitievergoeding