De subisidie praktijkleren kan vanaf 2 juni 2021 worden aangevraagd

De subisidie praktijkleren kan vanaf 2 juni 2021 worden aangevraagd

23 juli 2021 Nieuws

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden om mensen zo een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt te geven? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie draagt bij in de kosten voor de begeleiding van een leerling. De subsidie voor het studiejaar 2020-2021 kan je aanvragen van begin juni tot en met 16 september 2021 tot uiterlijk 17.00 uur. De voorwaarden per onderwijscategorie vind je op deze pagina.

De maximale subsidie is € 2.700 per studiejaar, maar dat is niet gegarandeerd. Na 16 september a.s. besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen. Wanneer er meer aanvragen zijn ingediend, dan er op basis van de regeling gesubsidieerd kan worden, wordt de subsidie naar rato berekend.

Aanvraag indienen
Om een aanvraag in te dienen heb je als werkgever een eHerkenning nodig. Salariszaken beschikt over een eHerkenning en kan deze aanvraag namens jouw bedrijf verzorgen. De kosten bedragen € 65,- exclusief btw per aanvraag. Indien je gebruik wilt maken van onze diensten, vul dan onderstaand formulier in.

  Jouw gegevens

  Naam*

  Bedrijf*

  Emailadres

  Gegevens aanvrager van subsidie

  KvK-nummer* (8 cijfers):

  Vestigingsnummer (12 cijfers) ?:

  Handelsnaam (bedrijfsnaam)*:

  Bedrijfsomvang (aantal werknemers)*:

  Leerbedrijf-id* (Zoek het leerwerkbedrijf op via de website van stagemarkt.nl):

  Bezoekadres
  Postcode*:

  Huisnummer met toevoeging (of postbusnummer)*:

  Straat of postbus*:

  Plaats*:

  Correspondentieadres
  Indien deze hetzelfde is, mag onderstaand leeggelaten worden.

  Postcode:

  Huisnummer met toevoeging (of postbusnummer):

  Straat of postbus:

  Plaats:

  Bankgegevens
  IBAN*:

  BIC* ?:

  Contactpersoon
  Voorletters*:

  Tussenvoegsel(s):

  Achternaam*:

  Geslacht*:

  Telefoon*:

  Mobiel:

  E-mail*:


  Praktijkleerplaats

  Deelnemer
  Voorletter(s) en naam deelnemer*:

  BSN deelnemer*:

  Heeft de deelnemer de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gevolgd?:

  Opleiding
  Naam onderwijsinstelling*:

  Welke opleiding volgt de deelnemer (Crebo-code)?*

  Startdatum (let op: 1/8 is de eerste dag van het schooljaar)*:

  Einddatum (let op: 31/7 is de laatste dag van het schooljaar)*:

  Aantal weken (let op: bij een volledige stage periode is dit 40)*:

  Upload de Praktijkovereenkomst
  Let op: Zonder dit document kunnen wij de aanvraag niet indienen!

  Upload de praktijkovereenkomst*:

  Machtiging
  Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Salariszaken om de subsidieaanvraag praktijkleren in te dienen voor bovengenoemd leerwerkbedrijf.

  1. Ik ben bevoegd om deze machtiging te ondertekenen
  2. Ik ben klant van Salariszaken
  3. Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld
  4. Ik verklaar dat onderstaande documenten aanwezig zijn in de administratie van het leerwerkbedrijf:
   • Aanwezigheidsregistratie van de leerling waaruit blijkt hoeveel praktijkvorming uren de leerling heeft gevolgd.

   • Administratie waaruit blijkt dat de begeleiding heeft plaatsgevonden en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald
  5. Ik ga akkoord met de genoemde kosten van € 65,- ex. BTW.

  Ik ga akkoord met bovenstaande en geef hierbij aan dat alles juist en naar waarheid is ingevuld.

  Hoewel Salariszaken de uiterste zorg besteedt aan de aanvraag, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.