Stagiaires en de overeenkomst

Stagiaires en de overeenkomst

15 september 2015 Nieuws

Bijna iedere student is verplicht een stage te volgen bij een erkend leerbedrijf. De bedoeling is dat de student ervaart hoe het bedrijfsleven is en de theoretische kennis omzet in praktijkervaring. Het belang bij een stagiair in het bedrijfsleven is groot. Het is en blijft een win-win situatie voor werkgever en stagiair. De stagiair krijgt een beeld van hoe alles in zijn werk gaat, en het bedrijf heeft een “relatief goedkope” extra kracht en krijgt een indruk van een potentiële nieuwe medewerker.

Echter, de vraag luidt: Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst? Bijna iedere werkgever zal zeggen “nee, een stagiair heeft een stageovereenkomst”. Maar wat is dan een stageovereenkomst? Helaas wordt dit niet duidelijk aangeven in de wet.

Wettelijk gezien kenmerkt een arbeidsovereenkomst zich door de volgende elementen:

– een gezagsverhouding;
– een verplichting tot persoonlijke arbeid;
– arbeid gedurende zekere tijd;
– een beloning.

Hier kunnen wij uit opmaken dat er wel degelijk sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst voor een stagiair. Met andere woorden ook al ondertekenen werkgever en stagiair een “stageovereenkomst”, de rechter kan oordelen dat het feitelijk een arbeidsovereenkomst is.

Maar welke gevolgen brengt dit met zich mee?
U kunt bijvoorbeeld denken aan:

– de aanzegverplichting uit de Wet werk en zekerheid;
– de stagiair heeft recht op het wettelijk minimumloon;
– de stagiair heeft recht op vakantiegeld;
– indien de overeenkomst opgezegd wordt is er een ontslagvergunning van UWV nodig.

Wat kunt u doen?
Om te voorkomen dat de rechter besluit dat een arbeidsovereenkomst van toepassing is, kunt u zich het volgende afvragen:

– betaalt u de stagiair uitsluitend een lage onkostenvergoeding?
– is de stagiair ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling?
– is er sprake van een mentor en/of zijn er bezoeken van een leraar op de werkplek?
– is er vooral sprake van het vergroten van kennis en ervaring?

Het werken mag niet voorop staan. Een stagiair moet bijvoorbeeld ook de gelegenheid krijgen een verslag, scriptie of samenvatting te schrijven.

Indien u op alle vragen “ja” antwoordt, dan hoeft u zich geen zorgen te maken dat de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst gezien wordt.      

stagiair-ontbreekt-in-cao

Datum: 15 september

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *