Specifieke werving jongeren en 50-plussers toegestaan

Specifieke werving jongeren en 50-plussers toegestaan

16 augustus 2016 Nieuws

Discriminatie op basis van leeftijd is normaal gesproken niet toegestaan. De Grondwet verbiedt leeftijdsdiscriminatie evenals de Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd (WGBL). Dat neemt niet weg dat in uitzonderlijke gevallen een werkgever toch leeftijdsgrenzen mag stellen. Een werkgever mag in een vacature aangeven dat hij op zoek is naar 50-plussers of jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Deze groepen komen moeilijker aan werk, daarom heeft de overheid voor hen een speciaal beleid opgesteld.

Als een organisatie op zoek is naar geschikte kandidaten in de leeftijd van 18 tot 27 jaar of 50-plus, dan gelden er bepaalde eisen voor de vacaturetekst.

Vacature-eisen 18-27 jaar
Uit de vacaturetekst moet blijken dat de vacature specifiek gericht is op bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Vermeld daarom in de vacature de volgende zin:
‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid’.

Vacature-eisen 50-plussers
Vermeld in de vacaturetekst duidelijk dat de vacature specifiek gericht is op het voorkomen van werkloosheid onder 50-plussers. Voeg de volgende zin toe:
‘Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus.’

Bron: werk.nl

werk