Rekenhulp omzetverlies NOW

Rekenhulp omzetverlies NOW

15 april 2020 Nieuws

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april een aanvraag doen.

Werkgevers die over een periode van 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom, afgezet tegen het omzetverlies.

Om het percentage aan omzetverlies te berekenen is een rekenhulp ontwikkeld. Met deze rekenhulp kan je het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen. Dit percentage moet je opgeven bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW. Deze rekenhulp is mede mogelijk gemaakt door SZW en UWV.

Voorbeeldberekening omzetverlies
De berekening van omzetverlies gaat op de volgende manier:

    • Neem de totale omzet van 2019.
    • Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
    • Vergelijk de verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.

Als het bedrijf is gestart na 1 januari 2019 of begin 2020, dan geldt er een andere berekening. Neem dan contact op met het UWV.