Prinsjesdag 2020: de belangrijkste Salariszaken

Prinsjesdag 2020: de belangrijkste Salariszaken

16 september 2020 Nieuws

Prinsjesdag zag er dit jaar vanwege de coronacrisis anders uit dan andere jaren. Dat geldt ook voor de maatregelen die in de miljoenennota staan. In het pakket Belastingplan 2021 staan extra maatregelen om economische groei in deze coronacrisis te stimuleren.

Onderstaand een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die gerelateerd zijn aan de salarisadministratie:

  • Het kabinet trekt geld uit voor lastenverlaging. Het belastingtarief in de inkomstenbelasting daalt naar 37,10 procent. Daardoor betaalt vrijwel iedereen iets minder belasting.
  • Stijging werkgeversheffing ZVW naar 7%. De ZVW bijdrage gaat naar 5,75%.
  • De algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, gaat volgend jaar met 82 euro omhoog om lage inkomens te steunen.
  • Vanaf 2021 kunnen kleine werkgevers compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte, pensionering of overlijden. Er bestaat ook al een compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag na 2 jaar ziekte.
  • De arbeidskorting, een korting voor werkenden op de belasting en premies volksverzekeringen, wordt met maximaal 324 euro verhoogd. Mensen met een modaal inkomen profiteren daar het meest van.
  • Om het voor mensen makkelijker te maken om zich te laten omscholen, betalen werkgevers voortaan geen loonheffing meer voor scholingskosten die na de beëindiging van het dienstverband zijn gemaakt.
  • De vrije ruimte m.b.t. de werkkostenregeling gaat in 2021 naar 1,18 procent.

 
Download de Belastingplanposter 2021 met daarop de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2021.