Categorie: Nieuws

Zwangere werkneemster op tijd ziekmelden

Als een werkneemster ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling, moet u haar in principe binnen zes weken ziekmelden bij UWV. Er zijn echter een aantal situaties waarin u de ziekte van de zwangere werkneemster al uiterlijk op de vierde dag bij UWV moet melden: 1.  Ze wordt ziek vóór de flexibiliseringsperiode en als gevolg…
Lees verder


9 juli 2012

Crisis maar toch hogere beloningen

Ondanks de economische crisis blijven de beloningen in Nederland toch stijgen. Het bruto uurloon is in 2011 in bijna alle beroepsgroepen in Nederland gestegen. Alleen in de financiële sector daalde het bruto uurloon een klein beetje.


6 juli 2012

In 3e kwartaal heffingsrente naar 2,5%

In het derde kwartaal van 2012 stijgt het percentage voor de heffings- en invorderingrsente van 2,3% naar 2,5%.


5 juli 2012

Premiekorting voor in dienst nemen 50-plussers verhoogd

De premiekorting indiensttreding oudere uitkeringsgerechtigde (50+) wordt in 2013 verhoogd van € 6.500 naar € 7.000 gedurende maximaal drie jaar. Ook voor arbeidsgehandicapten die uw onderneming in dienst neemt en die minstens het minimumloon verdienen, gaat deze premiekorting van € 7.000 gelden. Voor het in dienst nemen van Wajongers die met loondispensatie gaan werken, wordt…
Lees verder


29 juni 2012

Kopie ID-bewijs werknemer

Als werkgever bent u verplicht om een kopie van de identiteitsbewijs van uw werknemers in uw administratie te bewaren. Het identiteitsbewijs moet het identiteitsbewijs zijn dat geldig was bij indiensttreding van de werknemer. Deze mag nooit vervangen worden door een nieuw identiteitsbewijs. Het is wel toegestaan om een nieuwe versie bij uw administratie te voegen.…
Lees verder


25 juni 2012