Categorie: Nieuws

Aanzienlijk minder levensloopinleg

In 2011 hebben werknemers 13% minder ingelegd in de levensloopregeling dan in 2010. Dit is gebleken uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De uitkomst is opvallend, omdat alleen werknemers die hun levenslooptegoed voor 2012 aanvulden tot € 3000,-, tot aan hun pensioen in de levensloopregeling kunnen blijven sparen. Waarschijnlijk is de terugloop te wijten…
Lees verder


27 augustus 2012

Verklaring bestelauto alleen digitaal

Vanaf nu dient u de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ alleen nog digitaal in. U kunt het papieren formulier niet meer gebruiken. De ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ is vanaf nu digitaal beschikbaar voor ondernemers en werkgevers op de website van de Belastingdienst. Het intrekken van de verklaring voor uzelf of uw werknemer is ook alleen nog digitaal mogelijk.


24 augustus 2012

Digitaal verstrekken van salarisspecificaties

Wilt u de salarisspecificaties digitaal verstrekken, dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Salariszaken heeft hiervoor 2 mogelijkheden: (1) Salarisspecificaties worden rechtstreeks gemaild naar het email adres van de werknemer. (2) U kunt via Dropbox de salarisspecificaties delen met uw werknemers. Zodra de salarisspecificaties door ons in de dropbox worden geplaatst, zijn ze zichtbaar voor…
Lees verder


22 augustus 2012

Premiekortingen

Voorheen mocht de premiekorting oudere werknemer 50+ die komt uit een uitkering voor maximaal 3 jaar worden toegepast. Aan deze premiekorting was geen leeftijds beperking gekoppeld. Vanaf 2012 wordt er in de Handleiding loonheffingen ineens de voorwaarde opgenomen dat de Premiekorting 50+ maximaal 3 jaar toegepast mag worden totdat de werknemer de leeftijd van 65…
Lees verder


20 augustus 2012

Suikerfeest

De ramadan is weer begonnen en het suikerfeest zit er aan te komen. Het suikerfeest is één van de belangrijkste religieuze feesten in het jaar voor Moslims. Volgens de wet is dit echter geen officiële feestdag. Werknemers die dan vrij willen nemen om het suikerfeest te vieren (of de dag erna) zijn genoodzaakt om een…
Lees verder


16 augustus 2012

Aanpassingen in de premiekortingen voor 2013

In het begrotingsakkoord zijn een aantal wijzigingen opgenomen voor de premiekortingen die u mag toepassen op de werknemersverzekeringen. Per 2013 komt de premiekorting voor het in-dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder (6.500 euro per jaar) te vervallen. De bestaande premiekorting voor het in dienst nemen van 50-plussers met een uitkering wordt verhoogt…
Lees verder


9 augustus 2012

Dubbele premiekorting vervallen voor 2013

De premiekorting oudere werknemers mag in 2013 niet meer worden toegepast in combinatie met de premiekorting voor arbeidsgehandicapten. Als u een oudere werknemer met een arbeidsbeperking aanneemt mag u alleen nog gebruik maken van de premiekorting voor arbeidsgehandicapten. De premiekorting voor arbeidsgehandicapten wordt per 2013 verhoogd naar € 7.000,- per jaar. Dit is een van…
Lees verder


7 augustus 2012

Verzoek tot loonbeslag is niet vrijblijvend

Als uw onderneming bericht krijgt dat een gerechtsdeurwaarder of overheidsinstantie beslag wil leggen op het loon van een werknemer, bent u verplicht om actie te ondernemen. Welke verplichtingen heeft u allemaal vóór en na de beslaglegging? Als u van de gerechtsdeurwaarder een verzoek krijgt om informatie te verstrekken over het loon van de werknemer, moet…
Lees verder


2 augustus 2012

Opheffen loonbelastingverklaring weer uit het vet

Het CDA heeft een oud plan uit de kast getrokken waarin ondermeer de afschaffing van de loonbelastingverklaring is opgenomen. Het plan is al eerder geadviseerd door de Commissie Regeldruk Bedrijven. De loonbelastingverklaring is sinds 2007 al vormvrij. Er moet echter wel een schriftelijke verklaring met de gegevens van de werknemer zoals naam, adres, BSN-nummer en…
Lees verder


30 juli 2012

Wijzigingen aangiftetijdvak

Doet u nu aangifte per maand, maar wilt u liever aangifte per vier weken doen? Wij kunnen dit voor u wijzigen bij de Belastingdienst. Wijzigingen kunnen alleen doorgevoerd worden per kalenderjaar. Het volgende overstap moment is dan ook weer op 1 januari 2013. Voor het wijzigen van het aangifte tijdvak wordt gebruik gemaakt van een…
Lees verder


25 juli 2012