Categorie: Nieuws

Wijzigingen aangiftetijdvak

Doet u nu aangifte per maand, maar wilt u liever aangifte per vier weken doen? Wij kunnen dit voor u wijzigen bij de Belastingdienst. Wijzigingen kunnen alleen doorgevoerd worden per kalenderjaar. Het volgende overstap moment is dan ook weer op 1 januari 2013. Voor het wijzigen van het aangifte tijdvak wordt gebruik gemaakt van een…
Lees verder


25 juli 2012

Minimumloon 19-jarige aangepast

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij de eerdere publicatie van de bruto minimumloonbedragen voor 19-jarige per week en per dag een fout gemaakt. De bedragen zijn nu gecertificeerd. Klik hier voor meer informatie.


24 juli 2012

Loonbeslag

Steeds vaker wordt er bij werknemers beslag gelegd op het loon. Bij schulden kan de schuldeiser loonbeslag laten leggen. Hierbij wordt er inkomen uit werk of uitkering ingehouden. Loonbeslag mag niet zomaar, maar moet door de schuldeiser worden aangevraagd.


19 juli 2012

Geen heffing ondernemingsraden meer in 2013

Er is een nieuwe wet in de maak die de heffing ondernemingsraden waarschijnlijk zal laten vervallen. Nu ontvangen alle werkgevers die 50 of meer werknemers in dienst hebben en hierdoor een ondernemingsraad hebben of zouden moeten hebben, een aanslag van de belastingdienst voor de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De Sociaal-Economische Raad (SER) stelt het…
Lees verder


13 juli 2012

Vanaf 2014 werkgeverspremies op de jaaropgaaf

Vanaf 2014 moeten de werkgeverspremies op de jaaropgaaf komen te staan. De tweede kamer wil dat deze premies voor de werknemer zichtbaar worden. Tijdens de behandeling van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) heeft de Tweede Kamer hierom gevraagd. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft reeds bevestigd dat dit haalbaar is. Vanaf het jaar 2014 moeten de…
Lees verder


12 juli 2012

Zwangere werkneemster op tijd ziekmelden

Als een werkneemster ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling, moet u haar in principe binnen zes weken ziekmelden bij UWV. Er zijn echter een aantal situaties waarin u de ziekte van de zwangere werkneemster al uiterlijk op de vierde dag bij UWV moet melden: 1.  Ze wordt ziek vóór de flexibiliseringsperiode en als gevolg…
Lees verder


9 juli 2012

Crisis maar toch hogere beloningen

Ondanks de economische crisis blijven de beloningen in Nederland toch stijgen. Het bruto uurloon is in 2011 in bijna alle beroepsgroepen in Nederland gestegen. Alleen in de financiële sector daalde het bruto uurloon een klein beetje.


6 juli 2012

In 3e kwartaal heffingsrente naar 2,5%

In het derde kwartaal van 2012 stijgt het percentage voor de heffings- en invorderingrsente van 2,3% naar 2,5%.


5 juli 2012

Premiekorting voor in dienst nemen 50-plussers verhoogd

De premiekorting indiensttreding oudere uitkeringsgerechtigde (50+) wordt in 2013 verhoogd van € 6.500 naar € 7.000 gedurende maximaal drie jaar. Ook voor arbeidsgehandicapten die uw onderneming in dienst neemt en die minstens het minimumloon verdienen, gaat deze premiekorting van € 7.000 gelden. Voor het in dienst nemen van Wajongers die met loondispensatie gaan werken, wordt…
Lees verder


29 juni 2012

Kopie ID-bewijs werknemer

Als werkgever bent u verplicht om een kopie van de identiteitsbewijs van uw werknemers in uw administratie te bewaren. Het identiteitsbewijs moet het identiteitsbewijs zijn dat geldig was bij indiensttreding van de werknemer. Deze mag nooit vervangen worden door een nieuw identiteitsbewijs. Het is wel toegestaan om een nieuwe versie bij uw administratie te voegen.…
Lees verder


25 juni 2012