Categorie: Nieuws

In 2013 twee regelingen voor Zorgverzekeringswet

Eén van de wijzigingen van de Wet uniformering loonbegrip is de verandering in de vergoeding en inhouding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) door uw onderneming. Er komen twee aparte regelingen: er is straks altijd sprake van een werkgeversheffing of een werknemersbijdrage. Per 2013 is de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW bijna altijd een werkgeversheffing. De werknemer…
Lees verder


17 oktober 2012

WGA-premies voor 2013 bekend

Voor kleine werkgevers daalt de minimumpremie in 2013 naar 0,47 %. Dit is 0,01% lager dan in 2012. Voor grote werkgevers blijft de minimumpremie gelijk 0,13 %. De maximumpremie daalt licht naar 2,08%. Dit is 4% lager dan in 2012. U bent in 2013 een kleine werkgever als het premieloon in 2011 minder dan €…
Lees verder


12 oktober 2012

Loonaangiftetijdvak wijzigen?

Indien u met ingang van 2013 het tijdvak van uw loonaangifte wilt wijzigen dient u het wijzigingsformulier voor 14 december 2012 te versturen aan de belastingdienst. Het kan voor u als werkgever praktischer zijn de lonen aan uw medewerkers bijvoorbeeld per 4 weken uit te betalen in plaats van per maand of andersom. Dit kan…
Lees verder


10 oktober 2012

Controleer loonbelastingverklaring

Wat dacht u van 52% anoniementarief als u niet beschikt over een loonbelastingverklaring? Wel een beetje duur en zo gemakkelijk te voorkomen! Advies: controleer in uw administratie of u van iedereen een loonbelastingverklaring heeft en dat deze volledig is Ingevuld en ondertekend. U kunt hier een loonbelastingverklaring downloaden.


8 oktober 2012

Per 2014 alle reiskosten in de WKR?

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het liefst alle reiskosten vanaf 2014 in de vrije ruimte van de WKR. Zo zijn werkgevers in één keer af van alle administratieve rompslomp omtrent de belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van reiskosten. De Vrije ruimte zou dan opgerekt kunnen worden naar 2.1% van de fiscale loonsom. Weekers wil…
Lees verder


5 oktober 2012

Kerstpakket 2012

Indien u de werkkostenregeling toepast dan kunt u een kerstpakket verstrekken van € 91,- (inclusief btw). De werkkostenregeling kent namelijk een gebruikelijkheidstoets, dit komt er op neer dat de hoogte van het kerstpakket niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is. Als u de € 70 euro die de afgelopen jaren was vrijgesteld…
Lees verder


3 oktober 2012

AOW en de werknemersverzekeringen

Vanaf volgend jaar schuift de AOW leeftijd elk jaar een maand op. Inmiddels is er bij wet geregeld dat de werknemersverzekeringen niet meer betaald dienen te worden tot de 65 jarige leeftijd, maar dat deze betaald moeten worden tot de ‘AOW-gerechtigde leeftijd’. Dit houdt in dat als u een werknemer heeft die volgend jaar 65…
Lees verder


1 oktober 2012

BTW omhoog

Per 1 oktober gaat de BTW omhoog naar 21 %. Dit geldt ook voor Salariszaken. De verhoging gaat in op 1 oktober 2012.


28 september 2012

Stagiair 2013

De stagiair is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen. Dat blijft ook volgend jaar zo. Daardoor blijft een stagiair financieel aantrekkelijk voor een onderneming.


27 september 2012

Levensloop 2013

Voor degenen die doorgaan met de levensloop in 2013 geldt dat ook hier de ULB invloed heeft. De premie zal volgend jaar een aftrekpost zijn voor alle heffingen. En opnamen zullen loon voor alle heffingen zijn. Hierdoor worden er ook werknemersverzekeringspremies verschuldigd. Het opnemen lijkt dus niet raadzaam. Als de werknemer 61 jaar of ouder…
Lees verder


26 september 2012