Categorie: Nieuws

Flexibiliteit cao-loonsverhoging vanwege corona cao Metaal en Techniek

Bedrijven die vallen onder de cao Metaal en Techniek kunnen een tijdelijke dispensatie aanvragen voor de cao-loonsverhoging die ingaat per 1 juli 2020. Als een meerderheid van de werknemers het hiermee eens is, kun je de verhoging van 3,5 procent uitstellen tot 1 december 2020. Om de opgeschoven loonsverhoging te compenseren, ontvangt de werknemer 29…
Lees verder


14 juli 2020

Haal je ordners leeg en bewaar alles op één digitale plek!

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van het personeelsdossier van werknemers. Een eenvoudige manier om dossiers up-to-date te houden is door gebruik te maken van een digitaal personeelsdossier. Het personeelsdossier bevat persoonsgegevens en de privacy hiervan is vanzelfsprekend van groot belang. Met een digitaal dossier in onze applicatie kun je er…
Lees verder


10 juli 2020

Mag ik vaste kostenvergoedingen nog steeds doorbetalen?

De omstandigheden waarin wij momenteel leven zijn zeer bijzonder. Niemand had dit voorzien. Inmiddels werkt vrijwel iedereen die dat kan in meer of mindere mate vanuit huis. Er is dan ook geen sprake meer van structurele reizen woon-werk. Krijgen jouw werknemers een vaste vergoeding, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus…
Lees verder


30 juni 2020

Kennis delen over salarisadministratie? Ga naar het Forum Salaris!

Op het Forum Salaris werken salarisadministrateurs met elkaar én met Belastingdienst en UWV samen aan een nog beter ingevulde aangifte loonheffingen. Op het forum kom je op een snelle en eenvoudige manier in contact met collega-salarisprofessionals. Op Forum Salaris kun je vragen stellen en vakgenoten helpen met jouw kennis en ervaring. Ook vind je hier…
Lees verder


23 juni 2020

Rekenregels vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Deze bedragen zijn in de rekenregels opgenomen. In de rekenregels per 1 juli 2020 staan ook nieuwe uurlooncriteria die per 1 juli gelden voor het jeugd-LIV. Werkgevers krijgen dit lage-inkomensvoordeel voor jongere werknemers van wie het gemiddelde…
Lees verder


18 juni 2020

Leg schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 1 juli vast

Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. De werkgever is dan de hoge WW-premie verschuldigd. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij de werkgever in dienst waren, kreeg de werkgever eerder tot 1 april extra de tijd om dat…
Lees verder


16 juni 2020

Wil je meer informatie over de werkkostenregeling? Download nu onze whitepaper!

Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder voor iedereen en dit leidde vaak tot discussie met de Belastingdienst en tot jurisprudentie. Vervolgens kwam de overheid met nieuwe (reparatie)wetgeving. Na een overgangsregeling van enkele jaren, waarin werkgevers konden kiezen tussen de bestaande…
Lees verder


9 juni 2020

Per 1 juli 2020 maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt jouw partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen.…
Lees verder


8 juni 2020

Economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Dat heeft het kabinet op 28 mei 2020 met de sociale partners afgesproken. Bij grote ontslagaanvragen moeten vakbonden betrokken…
Lees verder


29 mei 2020

Vergoeding van mondkapjes mag onbelast

Vanwege het coronavirus moet iedereen vanaf 1 juni verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer. Werkgevers mogen de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden aan werknemers. Dit is een gerichte vrijstelling. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling als de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen blijven binnen de voorwaarden die…
Lees verder


26 mei 2020