Categorie: Nieuws

Betaling van de loonaangifte kan nu via iDEAL!

Je loonaangifte net zo eenvoudig betalen als een product dat je online koopt? Dat kan vanaf nu! Het is mogelijk om de loonaangifte via een iDEAL betaling snel en foutloos te voldoen. Een volgend proces die veel efficiëntie oplevert voor zowel de ondernemer als de accountant. Door deze actie standaard onderdeel te maken van de…
Lees verder


27 november 2020

Buitenlandse werknemer kan BSN op afstand aanvragen

Een werknemer kan schriftelijk een BSN aanvragen als het in redelijkheid niet mogelijk is om in Nederland naar een gemeenteloket te gaan. Door de coronamaatregelen is dit momenteel het geval.   Hoe schriftelijk aanvragen Een buitenlandse werknemer vraagt schriftelijk een BSN aan door een brief te sturen naar de Belastingdienst. Hieronder lees je welke gegevens…
Lees verder


23 november 2020

Hoge en lage WW-premie in 2021 verlaagd

Sinds 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan…
Lees verder


17 november 2020

Werkgeversvereniging AWVN pleit voor ‘waar-je-werktbudget’

Werkgeversorganisatie AWVN pleit voor een nieuwe regeling voor de vergoeding van reis- en thuiswerkkosten. De verwachting is dat werknemers ook na de coronacrisis vaker thuis zullen werken. Ze willen daarom af van de huidige vaste reiskostenvergoeding en willen in plaats daarvan voor een ‘waar-je-werktbudget’, Uit potje kan de werkgever kosten vergoeden naargelang de gemaakte kosten…
Lees verder


13 november 2020

Gebruik jij de salariskoppeling van de Amersfoortse al?

De Amersfoortse helpt ondernemers, bedrijven en hun medewerkers om zo gezond mogelijk en duurzaam inzetbaar te blijven. Met tientallen experts staat De Amersfoortse klaar om te voorkomen dat ondernemers en werknemers ziek of arbeidsongeschikt raken. Onze klanten met inkomensverzekeringen bij De Amersfoortse kunnen gebruik maken van de salariskoppeling om gegevens automatisch uit te wisselen. Ze…
Lees verder


12 november 2020

Nieuwe eigenaren, dezelfde hoge kwaliteit!

Salariszaken heeft nieuwe eigenaren! Sander Zijlstra en Ger de Jager, beide al jaren werkzaam bij het bedrijf, hebben het bedrijf per 1 november overgenomen. Ze hadden allebei al langer de ambitie om op eigen benen te staan, dus toen de kans zich voordeed, hebben ze die met beide handen aangepakt. Ze verheugen zich erop om…
Lees verder


9 november 2020

Memo verloonde uren geactualiseerd

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie ‘Memo verloonde uren’ gepubliceerd. In dit document vind je uitleg over wat verloonde uren zijn. In deze versie zijn een aantal punten aangevuld en verduidelijkt.   Over de volgende onderwerpen is informatie toegevoegd: tijdelijke werkwijze bij werkgeversbetalingen begrip ‘gebruikelijke verloonde uren’ uitbetaling van een reguliere WW-uitkering via de werkgever…
Lees verder


5 november 2020

PAWW premie naar 0,5 procent in 2021

Het bestuur van Stichting PAWW heeft de bijdrage voor 2021 vastgesteld op 0,5% van het brutoloon. In 2020 bedroeg de bijdrage 0,4%. Hiermee volgt het bestuur het verwachte bijdragepad. Deze bijdrage stelt Stichting PAWW in staat om in alle nu voorzienbare scenario’s ook de komende jaren de verwachte uitkeringen en kosten te betalen. Over de…
Lees verder


30 oktober 2020

Ook geen herziening WW-premie in 2021

Sinds 1 januari betalen werkgevers, onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze…
Lees verder


28 oktober 2020

Programma Intermediairdagen 2020 bekend

Het programma van de Intermediairdagen 2020 is bekend. Deze dagen vinden dit jaar volledig online plaats van 7 tot en met 11 december.    De onderwerpen van de kennissessies voor de loonheffingen zijn: premiedifferentiatie WW internationaal: werknemers uit het buitenland Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) actualiteiten loonheffingen invordering tijdens coronacrisis Tijdens deze presentatie geeft de…
Lees verder


23 oktober 2020