Categorie: Nieuws

Aanvraagformulier 30%-regeling 2021 gepubliceerd

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021’ is gepubliceerd. Met dit formulier kun je een aanvraag indienen om in 2021 gebruik te maken van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland. Je mag een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Als je de 30%-regeling…
Lees verder


13 januari 2021

Diverse normbedragen in 2021 geïndexeerd

Vergoedingen of verstrekkingen mag je lang niet altijd onbelast doen. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen, dan is er belasting over verschuldigd. Vaak is het de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen die de werkgever moet toepassen.…
Lees verder


8 januari 2021

Lasten op arbeid in 2021 verlaagd

De overheid levert in 2021 in op haar inkomsten uit loonheffingen, met als doel om de koopkracht van werkenden daarmee te verbeteren. Als we alleen deze verandering in acht nemen, gaan alle werkenden er per maand gemiddeld op vooruit: Mensen die een minimumloon verdienen (€1.684,80 bruto), gaan er in 2021 met 1,6% op vooruit, wat…
Lees verder


5 januari 2021

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 47.000

De gebruikelijk loon regeling geldt voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die in dienst is bij zijn eigen BV en werkzaamheden voor deze BV verricht. Voor deze werkzaamheden dient de dga een zogenaamd gebruikelijk loon te ontvangen. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2021 minimaal € 47.000. Een dga mag zichzelf wel een lager salaris geven, maar dan…
Lees verder


4 januari 2021

PAWW en SWWM bijdrage blijven toch 0,4% in 2021

Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een…
Lees verder


22 december 2020
vaststellingsovereenkomst

Wat je moet weten bij een vaststellingsovereenkomst?

Je wordt bij jouw werkgever/leidinggevende geroepen. Hij presenteert jou een vaststellingsovereenkomst met het verzoek deze overeenkomst, liefst zo snel mogelijk, te ondertekenen. Maar moet je dat wel doen? Moet je akkoord gaan met jouw ontslag? Heb je dan wel recht op WW? En heb je geen recht op een (hogere) ontslagvergoeding? En hoe zit het…
Lees verder


17 december 2020

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Deze maand ontvangen veel werknemers een kerstpakket. De werkgever kan het kerstpakket aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. De waarde van het kerstpakket komt dan ten laste van de vrije ruimte. Waarom wordt een kerstpakket gezien als loon? Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking, dus dit geldt ook voor het kerstpakket.…
Lees verder


14 december 2020

Whk beschikkingen 2021 verzonden

Vanaf 5 december verstuurt de Belastingdienst de brieven Werkhervattingskas (Whk) 2021. Alleen werkgevers ontvangen deze brief. In de brief staan de percentages voor de gedifferentieerde premie Whk. Middelgrote en grote werkgever Een grote of middelgrote werkgever ontvangt een beschikking Whk. Voor een grote werkgever stelt UWV de gedifferentieerde premie Whk individueel vast. Voor een middelgrote…
Lees verder


8 december 2020

Uurloongrenzen LIV 2021 bekendgemaakt

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt…
Lees verder


3 december 2020

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 is gepubliceerd. Je vindt in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. In deze nieuwsbrief vind je informatie over de volgende onderwerpen: Vrije ruimte werkkostenregeling 2021 Verruiming gerichte…
Lees verder


30 november 2020