Categorie: Nieuws

samenwerking Werktijden - Salariszaken

Automatisering van de salarisverwerking een verrijking of bedreiging?

Door verdergaande automatisering en robotisering dreigen er steeds meer beroepen te verdwijnen. Voor sommige sectoren kan dat banen kosten; in andere levert dat mogelijk arbeidsplaatsen op. Feit is dat werkgevers en werknemers zich aan de nieuwe realiteit zullen moeten aanpassen. Dit geldt zeker ook voor het vakgebied van de salarisadministrateur/-adviseur. Juist dit vakgebied zou de…
Lees verder


2 september 2020

Storing zorgt voor vertraging ontvangstbevestigingen

Door een storing in de systemen van de Belastingdienst moet je mogelijk langer wachten op ontvangstbevestigingen. In Nmbrs® blijven de loonaangiften op status ‘Verzonden’ staan. Ook de BelastingTelefoon heeft last van de storing en kan alleen algemene vragen beantwoorden. De medewerkers van de BelastingTelefoon hebben op dit moment geen toegang tot persoonlijke gegevens. Kijk op…
Lees verder


1 september 2020

Alleen werkgevers met 30 procent omzetverlies krijgen NOW 3.0

Het kabinet is dichtbij een akkoord over het noodpakket 3.0, dat op 1 oktober ingaat en mogelijk volgende week al wordt gepresenteerd. Het derde pakket wordt verlengd tot aan de zomer van volgend jaar en heeft daarmee een veel langere looptijd dan de twee voorgangers. Zo weten getroffen bedrijven langer waar ze op kunnen rekenen,…
Lees verder


27 augustus 2020

Intermediairdagen 2020 volledig online 

In verband met het coronavirus kunnen in het najaar de 10 Intermediairdagen in het land waarschijnlijk geen doorgang vinden. Daarom heeft de Belastingdienst nu al besloten om de Intermediairdagen 2020 volledig online aan te bieden. De online Intermediairdagen vinden verspreid over 5 dagen plaats. Zodra meer bekend is, vind je deze informatie o.a. op het…
Lees verder


21 augustus 2020

Rekenhulp berekening NOW gepubliceerd

Op de website van het UWV vind je nu een rekenhulp ‘Simulatie NOW’. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van uw tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze rekenhulp kun je gebruiken voor zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode NOW. De berekening van de 2 aanvraagperiodes verschilt van…
Lees verder


19 augustus 2020

Kennisdocument in het kader van de WAB geactualiseerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW uitgebreid. Er zijn nieuwe vragen en antwoorden aan toegevoegd. In het document gaat het ministerie in 22 vragen en antwoorden uitgebreid in op de nieuwe wet- en regelgeving die sinds 1 januari 2020 geldt voor de WW-premie. Ook staat in een bijlage voor…
Lees verder


12 augustus 2020

Onderzoek naar effecten variabele bijtelling van start

Op 1 augustus is een pilot gestart waarin de effecten worden onderzocht van het betalen van een bijtelling per gereden privékilometer in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand. Deltaplan 2030 Om de mobiliteit in Nederland slimmer, flexibeler, groener én veiliger te maken is de MobiliteitsAlliantie opgericht. Een brede coalitie van partijen uit de…
Lees verder


11 augustus 2020

Hitte in Nederland: wanneer is het te warm om te werken?

Nederland heeft momenteel te kampen met hoge temperaturen. Lokaal stijgt het kwik zelfs naar 37 graden. Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht. Let op: Het gaat hier om een indicatie en dus niet om…
Lees verder


8 augustus 2020

Factsheet gepubliceerd over de transitievergoeding

De Rijksoverheid heeft een factsheet gepubliceerd over de transitievergoeding. Hierin staan de hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden vanaf 1 januari 2020. De factsheet bestaat uit 5 onderdelen: recht op transitievergoeding transitievergoeding berekenen in mindering brengen van kosten collectieve afspraken de compensatieregeling. Je vindt de factsheet ‘WAB: de transitievergoeding – informatie voor…
Lees verder


29 juli 2020

Meevaller voor werkgevers in coronatijd?

De premies werknemersverzekeringen die werkgevers moeten betalen, dalen komend jaar namelijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2020. Op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2021 lager zullen zijn dan in 2020. Alleen de rekenpremie voor de Werkhervattingskas…
Lees verder


16 juli 2020