Ontslagrecht versoepelen

Ontslagrecht versoepelen

4 juni 2013 Nieuws

De Europese Commissie geeft Nederland het dringende advies om het ontslagrecht verder te versoepelen. Een versoepeling van het ontslagrecht zal gunstig zijn voor de arbeidsmobiliteit. Dit advies maakt deel uit van het advies met betrekking tot de begroting 2014.