Normbedrag maaltijden naar € 3,35

Normbedrag maaltijden naar € 3,35

2 januari 2018 Nieuws

Voor maaltijden in de bedrijfskantine moet u in 2018 € 3,35 tot het loon van de werknemer rekenen of aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Dit staat in de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018. In 2017 was dat € 3,30. Het doet er niet toe of het gaat om een ontbijt, lunch of diner.

Als de werkgever de maaltijden onderbrengt in de vrije ruimte, is het niet nodig om de maaltijden per werknemer te administreren. Het is voldoende om de maaltijden van alle werknemers bij elkaar op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met het normbedrag. Als de werknemers een eigen bijdrage betalen voor de maaltijden, komt deze in mindering op het normbedrag. Het resterende bedrag mag daardoor niet lager dan nul worden.

Geen normbedrag bij zakelijk belang
Als de maaltijd voornamelijk een zakelijk karakter heeft (bijvoorbeeld bij overwerk of bij een zakelijke bespreking met klanten), kan deze helemaal onbelast blijven. Voor de vergoeding van de maaltijd van de werknemer geldt dan een gerichte vrijstelling. De kosten van de maaltijd van klanten vallen onder intermediaire kosten.