Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd

30 november 2020 Nieuws

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 is gepubliceerd. Je vindt in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In deze nieuwsbrief vind je informatie over de volgende onderwerpen:

  1. Vrije ruimte werkkostenregeling 2021
  2. Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding
  3. Lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto)
  4. Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing.
  5. AOW-leeftijd in 2021
  6. Overgangsrecht levensloopregeling
  7. Zorgbonus
  8. Verduidelijking begrip publieke kennisinstellingen voor de afdrachtvermindering S&O
  9. Wijzingen in de aangifte loonheffingen.

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan 2021 en de tarieven, bedragen en percentages voor 2021 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief.