Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 editie 2 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 editie 2 gepubliceerd

22 december 2014 Nieuws

In de 2e uitgave (pdf) zijn een aantal onderwerpen toegevoegd en bestaande onderwerpen uitgebreid. Ook zijn een paar fouten verbeterd.

Toevoegingen
In deze uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

4.  Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig
15. Bijtelling voordeel privégebruik auto
16. Indexering boetes
17. Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere beloningen
18. Veranderingen in de pensioenregelingen
19. Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap ZW
20. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2015

Verbeteringen
Verder zijn een aantal onderwerpen aangevuld en een aantal fouten verbeterd:

– In de inleiding is toegevoegd wat de Belastingdienst verstaat onder ‘loonheffingen inhouden en betalen’.
– In punt 1 is onder de kop ‘Wanneer is er sprake van een concern?’ een alinea toegevoegd met informatie over stichtingen.
– In punt 2 is de informatie over verbonden lichamen verwijderd. Deze wijziging is niet doorgegaan.
– In punt 8 is de informatie over het verrekenen van de premiekorting met een aangifte onder een ander subnummer in een eerder aangiftetijdvak verwijderd. Dit was al mogelijk.
– In punt 8 is onder de kop ‘Verkeerde begindatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten’ de zin over de polisadministratie gewijzigd.
– In punt 10 is het volgende gewijzigd: In de 2e alinea is ‘maar minder is dan € 100.670’ veranderd in ‘maar niet meer is dan € 100.670′. En € 100.670 of hoger’ is veranderd in ‘hoger dan € 100.670’.

De arbeidskorting voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is toegevoegd

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *