Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

28 januari 2019 Nieuws
CAO VVT

Op UWV.nl is een nieuwe versie van Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vind je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

Je vindt de nieuwe Werkwijzer Poortwachter op de internetsite van UWV.

Bron: Forum Salaris