Nieuwe rechten werknemers onder de AVG

Nieuwe rechten werknemers onder de AVG

12 juni 2018 Nieuws

Zoals u ongetwijfeld weet is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Onder deze wet heeft de werknemer ten alle tijde recht op een kopie van zijn volledige personeelsdossier. Het inzagerecht is met deze wet ook uitgebreid.
Tevens heeft de werknemer onder bepaalde omstandigheden recht op dataportabiliteit. Het idee achter het recht op dataportabiliteit is het vergroten van de controle van betrokkenen en hun persoonsgegevens. De werkgever dient ook aan te geven hoe lang de gegevens van de medewerker bewaard blijven en of deze gebruikt worden voor automatische besluitvorming. Een voorbeeld van een automatische besluitvorming is toe- of afwijzing van sollicitaties zonder menselijke tussenkomst. Ook moet de werknemer geïnformeerd worden hoe gegevens gecorrigeerd kunnen worden en hoe deze een klacht kan indienen bij de privacytoezichthouder.

Wie mag de gegevens van de werknemers vervolgens inzien?
De formele werkgever, afdeling personeelszaken en de werknemer zelf mogen toegang hebben tot de gegevens van de werknemer. Andere personen mogen alleen de gegevens inzien als de medewerker hier toestemming voor heeft gegeven.