Nibud: verplicht pensioensparen voor alle werkenden

Nibud: verplicht pensioensparen voor alle werkenden

23 oktober 2018 Nieuws

Alle werkenden moeten automatisch een aanvullend pensioen opbouwen om te voorkomen dat er straks een grote groep pensioneerden met geldproblemen is. De verplichte pensioenopbouw zou ook voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten gelden.

Dat zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het rapport ‘Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst’ 

Het Nibud verwacht in de toekomst een groeiende groep gepensioneerden die moeite heeft met rondkomen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel mensen niet uit zichzelf actief aan de slag gaan met hun financiële situatie na pensionering. Volgens het Nibud zijn consumenten daarom meer geholpen met automatische pensioenvoorziening dan met nog meer pogingen om hen zelf iets te laten ondernemen.  

Hoe graag we ZZP’ers wellicht ook de ruimte willen geven zelf te kiezen hoe zij hun oudedagsvoorziening willen regelen, ze doen het simpelweg in de meeste gevallen niet, schrijft het Nibud. En dat is een maatschappelijk probleem, omdat deze groep straks voor een behoorlijk deel tot de groep kwetsbare ouderen van Nederland zal behoren, waar de samenleving voor kan opdraaien. Uit meerdere onderzoeken en de gedragswetenschappen blijkt dat de meeste werkgevers en werknemers zich helemaal niet bezig willen houden met de vraag waar en hoeveel pensioen zij moeten opbouwen en dit ook niet doen als zij daar niet toe worden verplicht en het niet automatisch voor hen wordt geregeld.