LKV en LIV vervangers van de premiekortingen

LKV en LIV vervangers van de premiekortingen

25 september 2015 Nieuws 0

Op Prinsjesdag is de Wet tegemoetkomingen loondomein geïntroduceerd.
Hierin wordt het huidige systeem van premiekortingen vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV) en lage-inkomensvoordeel (LIV).  Als het voorstel aangenomen wordt, wordt per 1 januari 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Per 1 januari 2018 komt daar het loonkostenvoordeel (LKV) achteraan. Het bestaande stelsel van premiekortingen houdt dan op te bestaan. In tegenstelling tot de huidige korting op de premies werknemersverzekeringen, krijgt u dan een vast bedrag per werknemer per uur.

Het LKV voor het aannemen van arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar. Uw organisatie krijgt dit voordeel gedurende maximaal drie jaar. Als u een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst, heeft u één jaar recht op dit voordeel.
Het LKV voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen, bedraagt € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Dit voordeel krijgt u gedurende maximaal drie jaar.

Ook het LIV is een vast bedrag per werknemer per uur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen werknemers:
Voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het wettelijk minimumloon verdienen bedraagt het voordeel € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Voor werknemers die tussen de 110% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen  bedraagt het voordeel € 0,51 per werknemer per uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar.

Ontslagvergoeding