LKV en LIV vervangers van de premiekortingen

LKV en LIV vervangers van de premiekortingen

25 september 2015 Nieuws

Op Prinsjesdag is de Wet tegemoetkomingen loondomein geïntroduceerd.
Hierin wordt het huidige systeem van premiekortingen vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV) en lage-inkomensvoordeel (LIV).  Als het voorstel aangenomen wordt, wordt per 1 januari 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Per 1 januari 2018 komt daar het loonkostenvoordeel (LKV) achteraan. Het bestaande stelsel van premiekortingen houdt dan op te bestaan. In tegenstelling tot de huidige korting op de premies werknemersverzekeringen, krijgt u dan een vast bedrag per werknemer per uur.

Het LKV voor het aannemen van arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar. Uw organisatie krijgt dit voordeel gedurende maximaal drie jaar. Als u een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst, heeft u één jaar recht op dit voordeel.
Het LKV voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen, bedraagt € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Dit voordeel krijgt u gedurende maximaal drie jaar.

Ook het LIV is een vast bedrag per werknemer per uur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen werknemers:
Voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het wettelijk minimumloon verdienen bedraagt het voordeel € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Voor werknemers die tussen de 110% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen  bedraagt het voordeel € 0,51 per werknemer per uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar.

Ontslagvergoeding

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *