Let op tegemoetkoming Wtl 2018

Let op tegemoetkoming Wtl 2018

21 januari 2019 Nieuws

Om geen tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) mis te lopen moet je uiterlijk 31 januari de aangiften loonheffingen 2018 indienen.

De tegemoetkomingen Wtl worden vastgesteld op basis van de gegevens uit de ingediende aangifte loonheffingen. Zorg dat je de aangifte juist en volledig invult. Let er hierbij op dat je de verloonde uren juist in de aangifte vermeldt. Als de werkgever recht heeft op 1 of meer tegemoetkomingen volgens de Wtl krijgt hij uiterlijk 14 maart 2019 de voorlopige berekening Wtl van UWV. Onder de Wtl vallen vanaf 2018 het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Aandachtspunten voor loonkostenvoordelen
Voor het LKV is ook het volgende van belang:

  • Heb je een (kopie) doelgroepverklaring LKV voor 1 of meer werknemers? Zet dan in de aangifte loonheffingen de indicatie voor het LKV op ‘ja’.
  • Als je werknemers hebt die vallen onder het overgangsrecht, zet dan ook de indicatie voor het LKV op ‘ja’.
  • Is een nieuwe aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2019 nog in behandeling? Dan neemt UWV het LKV voor deze werknemer niet mee in de voorlopige berekening.

Let op! Als je een kopie van de doelgroepverklaring hebt ontvangen, kun je tot en met 1 mei 2019 de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Dit doe je door een correctie door te geven aan de Belastingdienst. De tegemoetkoming wordt dan opgenomen in de definitieve berekening.