Leg schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 1 juli vast

Leg schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 1 juli vast

16 juni 2020 Nieuws

Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. De werkgever is dan de hoge WW-premie verschuldigd. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij de werkgever in dienst waren, kreeg de werkgever eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog 3 maanden bij tot 1 juli 2020.

Vergeet daarom niet vóór deze datum de arbeidscontracten van deze groep medewerkers die op 1 juli nog bij de werkgever in dienst zijn, schriftelijk vast te leggen. Is na die datum de administratie niet op orde is, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.