Lees hier alles over het nieuwe ontslagrecht!

Lees hier alles over het nieuwe ontslagrecht!

8 juni 2017 Nieuws

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht door de Wet werk en zekerheid gewijzigd. Het nieuwe ontslagrecht geldt bij ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn gestart. De nieuwe regels gelden ook voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn afgelopen.
De Rijksoverheid heeft de brochures over de Wet werk en zekerheid en ontslag geactualiseerd (mei 2017). Onderstaand treft u de link aan naar de factsheets voor werkgevers en werknemers.
In deze brochures leest u waar u rekening mee moet houden bij ontslag.

Ontslag op staande voet
Wet werk en zekerheid: De werkgever ontslaat u op staande voet (factsheet voor werknemers)
Wet werk en zekerheid: De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet (factsheet voor werkgevers)
Wet werk en zekerheid: U neemt op staande voet ontslag (factsheet voor werknemers)
Wet werk en zekerheid: Uw werknemer neemt op staande voet ontslag (factsheet voor werkgevers)

Ontslag nemen
Wet werk en zekerheid: U neemt ontslag (factsheet voor werknemers)
Wet werk en zekerheid: Uw werknemer neemt ontslag (factsheet voor werkgevers)

Ontslag bij tijdelijk contract
Wet werk en zekerheid: Ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract (factsheet voor werknemers)
Wet werk en zekerheid: Ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract (factsheet voor werkgevers)

Datum: 8 juni 2017