Langer geboorteverlof voor partner

Langer geboorteverlof voor partner

18 juni 2018 Nieuws

Vanaf januari 2019 krijgen partners na de komst van een baby een hele week volledig doorbetaald. Nu is dat nog twee dagen. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is. Dit wordt geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vijf weken extra geboorteverlof
Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.