Vanaf 2017 kunnen werkgevers profiteren van het Lage-inkomensvoordeel

Vanaf 2017 kunnen werkgevers profiteren van het Lage-inkomensvoordeel

17 januari 2017 Nieuws

Hebt u in 2017 werknemers in dienst met een relatief laag salaris? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten: het Lage-inkomensvoordeel (LIV).  De Belastingdienst gaat daarbij uit van de gegevens in uw loonaangifte.
Indien u recht heeft op het LIV wordt deze door de Belastingdienst automatisch uitbetaald. U hoeft dus verder geen actie te ondernemen.

Voorwaarden voor het LIV
Het LIV geldt voor een werknemer die op basis van de gegevens uit uw loonaangiften in een kalenderjaar:

– een gemiddeld uurloon verdient van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon;
– ten minste 1248 verloonde uren heeft;
– de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

Onder het wettelijk minimumloon verstaat de Belastingdienst het wettelijk minimumloon zoals geldt voor een werknemer van 23 jaar of ouder. Het gemiddeld uurloon van een werknemer berekent u door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren.
Werkt een werknemer slechts een deel van het kalenderjaar? Ook dan geldt de voorwaarde van ten minste 1.248 verloonde uren.

Om te toetsen of u recht heeft kunt u gebruik maken van de regelhulp van de Rijksoverheid.

Datum: 17 januari 2017