Kindregelingen 2015

Kindregelingen 2015

8 januari 2015 Nieuws

In 2015 zijn er 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In het oude stelsel waren er 10 regelingen. Het stelsel is dus eenvoudiger geworden. Alleenstaande ouders in de bijstand worden gestimuleerd om te gaan werken.

Met deze hervorming wil het kabinet:

  • het stelsel vereenvoudigen;
  • de arbeidsparticipatie verhogen;
  • inkomensondersteuning blijven bieden waar die het hardst nodig is.

Daarnaast maakt het huidige stelsel van kindregelingen een aanzienlijk deel uit van de overheidsbegroting. Met de hervorming wil het kabinet een deel van de overheidsfinanciën op orde brengen.

De 4 kindregelingen die ouders financieel ondersteunen zijn:

De volgende regelingen bestaan in 2015 niet meer:

Ouderschapsverlofkorting
Dit bleek in veel gevallen niet bepalend te zijn voor het opnemen van ouderschapsverlof. Daarmee was de regeling weinig effectief. Er is geen overgangsregeling. Dus de ouderschapsverlofkorting is gestopt voor iedereen die er al gebruik van maakt.

Aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK)
Het fiscale voordeel van de LOK is afgeschaft in de brede hervorming van het kindregelingenstelsel. Er zijn verder geen fiscale voordelen voor het aftrekken van kosten voor levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar. Men kan gebruik maken van de overgebleven kindregelingen die gelden voor kinderen tot 18 jaar.

Alleenstaande ouderkorting
De alleenstaande ouderkorting was een korting op de te betalen inkomstenbelasting voor alleenstaande ouders zonder fiscale partner. Een alleenstaande ouder zonder toeslagpartner die recht heeft op kindgebonden budget, krijgt in 2015 in plaats van de alleenstaande ouderkorting extra kindgebonden budget.

Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders
De hogere uitkering voor alleenstaande ouders is op 1 januari 2015 verdwenen. Alleenstaande ouders krijgen vanaf dan de uitkering voor alleenstaanden. In plaats van de hogere uitkering, krijgen alleenstaande ouders zonder toeslagpartner recht op extra kindgebonden budget. Een alleenstaande ouder in de WWB met een toeslagpartner heeft in in 2015 nog recht op een hogere uitkering. Voor deze groep wordt de hogere uitkering op 1 januari 2016 afgeschaft.

Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
De tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar verdwijnt op 1 augustus 2015. Het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar gaat vanaf dat moment omhoog.

Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)
De TOG is opgegaan in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.

Ouderschapsverlof

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *