Informatie rondom de ketenbepaling

Informatie rondom de ketenbepaling

4 mei 2018 Nieuws

De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract. De laatste arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd als:

– De arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met onderbrekingen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd en (de onderbrekingen inbegrepen) een periode van 24 maanden hebben overschreden; of
– Er sprake is van meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met onderbrekingen van maximaal zes maanden.

In het kort: twee jaar (duur van de keten), drie contracten (aantal ketens), minimaal zes maanden (duur onderbreking). Er zijn beperkte mogelijkheden om bij cao af te wijken van de ketenbepaling. Deze vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid.