Identiteit werknemer vaststellen vóór indiensttreding

Identiteit werknemer vaststellen vóór indiensttreding

29 maart 2016 Nieuws

U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen, vóórdat hij bij u gaat werken. Een kopie van het identiteitsbewijs bewaart u in uw loonadministratie. Hoe u de identiteit vaststelt, leest u op www.weethoehetzit.nl.

Kies bij ‘Ik ben werkgever’ voor ‘identiteiten vaststellen’.
U vindt dan een stappenplan van 5 stappen waarmee u de identiteit van uw werknemer kunt vaststellen en kunt bepalen of een buitenlandse werknemer voor u mag werken.

Maakt u gebruik van uitzendkrachten? Lees dan de brochure ‘Zakendoen met een uitzendbureau’. Daarin vind u onder andere de nieuwe regels voor het aantonen van de identiteit van uitzendkrachten. U kunt de brochure hier downloaden.

U hoeft alleen de identiteit vast te stellen van werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en niet van werknemers met loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals pensioenuitkeringen.

identiteitsbewijzen